top of page
: בחירת השירים לאירוע שלכם 

 

:לרשותכם מספר המלצות מתוך המאגר המוסיקאלי שלנו, לבחירת השיר המתאים ביותר לרגע המושלם עבורכם

 

 - כניסה לחופה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - (יציאה מהחופה (שבירת הכוס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- סלואו 

bottom of page